joi, 20 iunie 2013

Modificarea Codului fiscal in 2013: Impozitul pe venitul datorat de nerezidenti

Va reamintim ca O.G. nr. 8/2013 modifica punctual urmatoarele impozite: a) impozitul pe profit: cheltuieli de cercetare-dezvoltare; b) impozitul pe venitul din salarii si impozitul pe venitul din activitati agricole: c) impozitul pe venitul microintreprinderilor - devine obligatoriu pentru societatile cu o cifra de afaceri mai mica de 65.000 euro; d) impozitul pe venitul datorat de nerezidenti; e) taxa pe valoarea adaugata - ajustarea bazei impozabile, exigibilitatea TVA, TVA la incasare; f) accize - exigibilitatea accizelor; g) asigurari sociale, inclusiv pentru profesiile libere. Se modifica, de asemenea: 1) Codul de procedura fiscala - verificarea situatiei financiare a persoanei fizice; 2) O.G. nr. 1/2013 - se limiteaza dreptul autoritatilor locale de a acorda reduceri de impozit numai daca nu au arierate la data de 31 decembrie 2012. Impozitul pe venitul datorat de nerezidenti La o prima lecturare a actului normativ, rezulta ca, incepand cu 01 februarie 2013, nu se mai datoreaza impozit pe venitul realizat de nerezidenti in Romania din servicii de consultanta si management, prin abrogarea art. 115 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, conform pct. 41 din ordonanta. Observam insa ca serviciile de management si de consultanta se regasesc impozitate conform art. 115 lit. k) din Codul fiscal. Practic, observam extinderea impozitarii la toate serviciile efectuate de un nerezident in favoarea unui rezident, indiferent de locul prestarii, cu exceptia transportului international - "k) venituri din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;". Pentru serviciile de tipul celor de mai sus, daca exista conventie de evitare a dublei impuneri, dar nerezidentul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, atunci rezidentul roman care efectueaza plata retine in mod corespunzator un impozit de 16%. Daca se prezinta certificat de rezidenta fiscala, impozitarea se realizeaza in cel mai favorabil mod intre conventia de evitare a dublei impuneri (daca exista) si Codul fiscal. Marea noutate adusa de O.G. nr. 8/2013 este corelarea regimului fiscal aplicat de rezident veniturilor platite catre nerezident (in speta, al cotei de impozitare) de existenta unei conventii de evitare a dublei impuneri incheiate cu statul in care se efectueaza plata catre nerezident, conform art. 116 alin. (2) lit. c1) din Codul fiscal: "c1) 50% pentru veniturile prevazute la art. 115 alin. (1) lit. a)-g), k) si l), daca veniturile sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii;". Spre exemplu, in cazul platii contravalorii unor servicii facturate catre un rezident in Romania de un rezident fiscal in INSULELE VIRGINE, rezidentul roman la va impozita cu 16%, daca efectueaza plata intr-un cont bancar deschis la o banca dintr-un stat cu care Romania poate realiza schimbul de informatii, spre exemplu Olanda, respectiv cu 50% daca efectueaza plata intr-un cont bancar deschis la o banca dintr-un stat cu care Romania nu poate realiza schimbul de informatii, spre exemplu Cayman. Tot in acest context, se completeaza si se reformuleaza prevederile art. 11 din Codul fiscal, in baza caruia autoritatile fiscale pot reincadra continutul economic al unei tranzactii, in sensul ca se limiteaza posibilitatea aplicarii regimului fiscal rezultat din Conventiile de evitare a dublei impuneri in situatiile in care tranzactiile nu au substanta economica si scopul vadit al acestora consta doar in obtinerea unui avantaj fiscal.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu