luni, 24 iunie 2013

Diurna acordata unui nerezident detasatat. Cum deducem cheltuielile?

Vom stabili mai jos daca sunt impozabile veniturile sub forma diurnei acordate unor persoane straine detasate la sucursala firmei-mama in Romania si daca inregistrarea acestor sume pe cheltuieli nedeductibile (6588) este corecta. Solutia consultantului: In ceea ce priveste impozitul pe venit, in conformitate cu prevederile art. 88 din Codul fiscal, persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din Titlul III al Codului fiscal. Pct. 194 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal stabileste urmatoarele: a) In aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un stat strain, veniturile din activitati dependente realizate de persoane fizice nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania se impun daca persoana fizica este prezenta in Romania una sau mai multe perioade de timp ce depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic in cauza sau in perioada si conditiile mentionate in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul strain si numai daca respectiva persoana fizica face dovada rezidentei in statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri. b) In aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un stat strain, veniturile din activitati dependente realizate de persoane fizice nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si sunt prezente in Romania o perioada mai mica de 183 de zile in orice perioada de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic in cauza sau in perioada si conditiile mentionate in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul strain se impun in Romania daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii: - salariul este platit de un angajator care este rezident sau in numele acestuia; - salariul este suportat de un sediu permanent pe care angajatorul nerezident il are in Romania (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania) ; c) Veniturile din salarii se impoziteaza incepand cu prima zi de la data sosirii persoanei fizice, dovedita cu viza de intrare in Romania de pe pasaport. In conformitate cu prevederile art. 55 alineatul (4), litera g) din Codul fiscal nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit sumele primite de angajati in conditiile prevazute de lege sau de contractul de munca aplicabil, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, ca indemnizatii si orice alte sume de aceeasi natura, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare. In cazul prezentat, din informatiile furnizate intelegem ca diurna este acordata de catre societatea din Romania la care este detasata persoana fizica nerezidenta. In acest caz, consideram ca aceste sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, in conformitate cu prevederile art. 55 alineatul (4), litera g) din Codul fiscal. Sumele ce depasesc aceasta limita constituie, in opinia noastra, venit de natura salariala ce se impune in Romania intrucat acestea sunt platite de catre societatea din Romania. Din punct de vedere al impozitului pe profit, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, este deductibila in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. Astfel cum se poate observa textul de lege se refera la suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor, in categoria carora, apreciem ca pot fi incluse si cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata persoanelor fizice nerezidente detasate, potrivit legii, in situatia in care societatea suporta drepturile legale cuvenite acestora.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu