miercuri, 19 iunie 2013

Inregistrarea fiscala a unui PFA. Declaratii

Sunt PFA abia inregistrat la ORC, cu ce acte trebuie sa ma prezint la ANAF-ul de sector. Ce declaratii trebuiesc completate si depuse in termenul de 15 zile? Pentru inregistrarea fiscala a PFA aveti nevoie de copii dupa hotararea judecatoreasca de infiintare, certificat de inregistrare, diplome, certificate sau atestate, carte de identitate, contract locatie. Declaratiile care trebuie depuse la fisc sunt: - 050 Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului cf. OMFP 262/2007, se depune in cazul in care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori in cazul in care contribuabilul isi schimb? domiciliul fiscal declarat anterior; - 060 Declaratie de inregistrare fiscala pentru sediile secundare cf. OMFP 2296/2007, pentru inregistrarea sediilor secundare care au obligatii de plata; - 070 Declaratie de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere cf. OMFP 250/2013; - 600 Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, se depune anual pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, iar pentru contribuabilii care incep activitatea in cursul anului fiscal, declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se va depune in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art.6 alin.(1) pct. I - III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu au obligatia depunerii declara?iei. - 220 Declaratia privind venitul estimat/norma de venit, cu data limita de 31 ianuarie, in fiecare an. Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura. Formularul se utilizeaza pentru declararea veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza in anul de impunere, precum si pentru exercitarea optiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net. - 392B Declaratia informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate, se completeaza de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui de raportare; -200 Declaratia privind veniturile realizate din Romania cu data limita de 25 mai pentru veniturile realizate in anul anterior.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu