miercuri, 26 iunie 2013

Diurna formatorilor in cadrul unui proiect POSDRU. Clauza de mobilitate

Vom vedea mai jos care este modalitatea de a angaja traineri (formatori) intr-un program pe un proiect POSDRU, tinand cont de flexibilitatea programului, de inegalitatea lui de la luna la luna, de negocierea salariului brut pe ora, de deplasarea formatorilor in diferite orase ale tarii. Se va stabili astfel daca se poate preciza in informare ca salariul include sporul de vechime si clauza de mobilitate data de aceste deplasari frecvente. In plus, vom vedea daca pentru deplasarile in tara se vor deconta diurna si cazarea conform legislatiei in vigoare si daca se poate incheia o conventie civila in cazul amintit. Solutia consultantului: Din informatiile furnizate rezulta ca activitatea ce urmeaza a fi prestata de catre formatori este o activitate dependenta, ceea ce impune incheierea unui contract individual de munca. Astfel, conform art. 7 pct. 2.1 din Codul fiscal, orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii: - beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru; - in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu; - platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura; - platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit. Contractul individual de munca poate fi incheiat pe durata determinata in conformitate cu prevederile art. 83 lit. h) din Codul muncii. Insa, salariul nu poate fi stabilit pe ora, ci numai pe luna. Indemnizatia de deplasare (diurna) poate fi acordata salariatilor numai pe perioada delegarii sau detasarii. Astfel, drepturile de care beneficiaza salariatii delegati sau detasati sunt stabilite la art. 44 alin. (2) si art. 46 alin. (4) din Codul muncii, dupa cum urmeaza: - cheltuielile de transport; - cheltuielile de cazare; - indemnizatia de delegare. Atat delegarea, cat si detasarea presupun schimbarea locului muncii prevazut in contractul individual de munca. In acest sens, art. 42 alin. (1) din Codul muncii stabileste ca locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca. Prin urmare, daca formatorilor li se modifica locul muncii inscris in contractul individual de munca prin delegare sau detasare, pe durata delegarii/detasarii, salariatului i se vor acorda cheltuielile de transport si cazare si o indemnizatie de delegare in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. Indemnizatia de deplasare acordata de persoanele juridice platitoare de impozit pe profit este scutita de la plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale. Daca locul muncii inscris in contractul individual de munca nu este modificat prin delegare sau detasare, salariatilor nu li se poate acorda diurna. In situatia in care salariatul nu are un loc de munca stabil partile pot recurge la clauza de mobilitate stabilita de art. 25 din Codul muncii. Prin clauza de mobilitate partile in contractul individual de munca stabilesc ca, in considerarea specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca. In acest caz salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare in bani sau in natura. Spre deosebire de delegare sau detasare - masuri dispuse de regula unilateral, dar avand caracter temporar - salariatul care a acceptat o clauza de mobilitate isi executa obligatiile de munca prin deplasari de serviciu fie interminente, fie continue pe intreaga durata a contractului individual de munca. In acest caz, partile pot stabili in contractul individual de munca prestatii suplimentare in bani sau in natura, deoarece salariatul, in deplasarile in interes de serviciu, neaflandu-se in delegare sau detasare, nu primeste indemnizatie de deplasare, drept ce se cuvine, potrivit contractului individual de munca sau/si contractului colectiv de munca, celor delegati sau detasati.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu