vineri, 14 iunie 2013

In atentia institutiilor publice: Normele privind contributia la asigurarile de somaj

Institutiile publice, in calitate de angajatori, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 0,5%, aplicata sumei veniturilor care constituie baza de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj. De asemenea, institutiile publice au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 0,5%, aplicata asupra venitului brut realizat lunar, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii. Angajatorii nu trebuie sa retina si sa vireze lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile. Nivelul cotelor contributiilor se poate modifica prin Codul fiscal, in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj. In conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private care au cel putin 50 de angajati au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati. Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private care nu angajeaza persoane cu handicap pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii: - sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca pentru care nu au angajat persoane cu handicap; - sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute anterior. Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale evidentiaza contributiile institutiilor publice pentru asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, accidente de munca si boli profesionale, asigurari pentru somaj, precum si contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari pentru somaj. Conturile utilizate in acest sens sunt cele din grupa 43 Asigurari Sociale, Protectie Sociala si Conturi Asimilate din Planul de Conturi General pentru Institutii Publice. Dupa continutul economic, acestea sunt conturi de terti, de datorii sociale, iar dupa functia contabila sunt conturi de pasiv. In credit se inregistreaza datoriile sociale. In debit se inregistreaza platile efectuate pe destinatii. Soldul conturilor este creditor si reflecta datoriile la protectie sociala neachitate. Obligatiile fiscale datorate de contribuabili se achita in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale si conform Codului fiscal, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, astfel: - obligatiile fiscale datorate la bugetul de stat se platesc in contul unic, contul de trezorerie fiind 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire"; - obligatiile fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale se platesc in contul unic, contul de trezorerie fiind 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire". Institutiile publice la care isi desfasoara activitatea sau la care se afla in concediu medical persoanele asigurate sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (art. 29619 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu