miercuri, 26 iunie 2013

Salariul minim se majoreaza de la 1 iulie

Va reamintim ca, incepand cu 1 iulie 2013, salariul minim pe economie creste de la 750 la 800 de lei. Aceasta modificare a fost reglementata inca de la inceputul anului in curs, prin Hotararea nr. 23 din 22.01.2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, publicata in Monitorul oficial nr. 52/23.01.2013. Angajatorii vor fi astfel obligati sa modifice datele din contractul de munca, o solutie la indemana si rapida fiind intocmirea de acte aditionale pentru fiecare salariat in parte. Cu toate acestea, in functie de decizia Inspectoratului Teritorial, se pot aplica alte reguli in baza unor interpretari diferite ale legislatiei in vigoare. Astfel, o modificare pentru un numar mare de salariati poate fi operata si prin intocmirea unei decizii colective care sa mentioneze stabilirea salariului minim la 800 lei. Redam mai jos hotararea amintita: HOTARARE nr. 23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT iN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 23 ianuarie 2013 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ART. 1 (1) Incepand cu data de 1 februarie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,44 lei/ora. (2) Incepand cu data de 1 iulie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,74 lei/ora. ART. 2 Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1. ART. 3 (1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei. (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice. (3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. ART. 4 La data prevazuta la art. 1 alin. (1), Hotararea Guvernului nr. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011, se abroga.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu