luni, 17 iunie 2013

Drepturi se autor: Contributii si taxe

Potrivit art. 7 pct. 131 din Codul fiscal, constituie obiect al drepturilor de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, precum si drepturile conexe dreptului de autor si drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Un contract de drepturi de autor poate fi, spre exemplu, un contract de cesiune de drepturi de autor, un contract de editare sau un contract de inchiriere a unei opere. Beneficiarul veniturilor din din drepturi de autor poate opta intre doua modalitati de impozitare, respectiv: - retinere la sursa reprezentand plati anticipate. In acest caz, potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, impozitul ce trebuie retinut, se stabileste aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit titlului IX indice 2 din Codul fiscal. - stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. In acest caz, conform art. 522 alin. (2) din Codul fiscal, impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia. In concluzie, pentru stabilirea impozitului anticipat cu retinere la sursa reprezentand plati din venitul brut se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa inainte de aplicarea cotei de impunere de 10%. In cazul in care beneficiarul de venit opteaza pentru retinerea impozitului final de 16%, acesta se retine din venitul brut fara a fi scazute contributiile sociale. In cazul in care platitorul de venit retine impozit in cota de 10%, impozitul retinut constituie plati anticipate. Beneficiarul are obligatia de a stabili venitul net anual prin declaratia 200. Pe baza acesteia, organul fiscal stabileste venitul net anual impozabil (prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate) si impozitul anual datorat (prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil) si emite decizia de impunere. Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare. Potrivit art. 50 din Codul fiscal, venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli: – o cheltuiala deductibila egala cu 20% din venitul brut; – contributiile sociale obligatorii platite. In cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, cota de cheltuiala deductibila este egala cu 25% din venitul brut. Persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. Asadar, regula este ca persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale. In baza art. 296 indice 23 alin. (4) din Codul fiscal, persoanele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute din drepturi de proprietate intelectuala. Pentru persoanele care nu se incadreaza la exceptii, baza de calcul a contributiei de asigurari sociale o reprezinta diferenta dintre venitul brut si cota de cheltuiala deductibila prevazuta la art. 50 din Codul fiscal de 20%, iar in cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, de 25%. Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Platitorul de venit are obligatia calcularii, retinerii si virarii contributiei de asigurari sociale pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul, in functie de perioada fiscala aleasa de platitorul de venit. Persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. In ceea ce priveste exceptiile de la plata contributiei la sistemul asigurarilor sociale de sanatate art. 296 indice 23 alin. (2) din Codul fiscal, prevede ca persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza: - venituri din salarii; - venituri asimilate salariilor; - venituri din indemnizatii de somaj; - venituri din pensii; - venituri in calitate de intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale; - venituri in calitate de membru al unei intreprinderi familiale; - venituri in calitate de persoana cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice; - venituri din profesii libere; - venituri din activitati agricole. - venituri din asocieri fara personalitate juridica; - venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

Un comentariu:

  1. Foarte important este ca suma sa nu se retina tot din salariul, daca se maresc impozitele, nu?

    http://infoquick.coface.ro/

    RăspundețiȘtergere