duminică, 30 iunie 2013

Detasare in Republica Moldova. Venituri scutite de impozit in acest stat

Intrebare: Din primavara acestui an, exista si in Romania prevedere legala clara, care permite ca, daca un angajat roman este detasat intr-un stat contractant, cu care Romania are incheiata conventie ori acord de evitare a dublei impuneri, iar detasarea depaseste 183 zile intr-o perioada de 12 luni, atunci angajatul detasat datoreaza impozit numai in celalalt stat contractant. Pana la data acestei clarificari, potrivit legislatiei noastre fiscale, intr-o atare situatie, desi angajatul detasat datora si platea impozit in celalalt stat contractant, totusi firma angajatoare din Romania era obligata sa retina si sa vireze impozitul si in Romania, urmand ca angajatul detasat sa regleze situatia impozitului abia la creditul fiscal. Pornind de la acest aspect, am dori sa stim ce se intampla daca un angajat al nostru, este detasat in Republica Moldova, pentru o perioada care depaseste 183 zile, la o lucrare (santier), pentru care atat societatea la care salariatul nostru este detasat , cat si personalul implicat in executarea acestei lucrari este scutit , in Rep. Moldova, de la plata impozitului pe venit, a contributiilor de asigurari sociale si a primelor de asigurare de sanatate (in acest sens exista scrisoare oficiala de scutire de taxe, din partea statului moldovenesc, cu numele lucratorilor in evidenta). Parerea noastra ar fi ca angajatul nu va datora si plati impozitul pe venit in niciuna dintre cele doua tari ( Romania si Rep. Moldova) in aceasta situatie. Potrivit conventie de evitare a dublei impuneri, obligatia de plata ar exista, de principiu in Rep. Moldova, insa aici se bucura de o scutire, prin urmare nu plateste impozit deloc (nici in Romania, altfel ar profita statul roman de scutirea de impozit care se adreseaza angajatului). Este corecta procedura? Raspuns: Conform art. 55 alin. (4) lit. m) din Codul fiscal nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit, sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile in Romania numai in situatia in care Romania are drept de impunere. Pct. 87 indice 5 alin. (1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, veniturile din salarii obtinute de contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfasurata intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si care sunt platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania, dreptul de impunere revine statului strain daca persoana fizica este prezenta in acel stat pentru o perioada care depaseste perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care se desfasoara activitatea. In aceasta situatie, angajatorul care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania si care efectueaza plata veniturilor din salarii catre contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal nu are obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe venitul din salarii, intrucat dreptul de impunere revine statului strain in care persoana fizica isi desfasoara activitatea. Termenul prevazut de Conventia intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital este de 183 de zile in orice perioada de 12 luni. In cazul prezentat, pentru activitatea desfasurata in Republica Moldova pentru veniturile platite de catre angajatorul din Romania, dreptul de impunere revine Republicii Moldova daca persoana fizica este prezenta in Germania pentru o perioada care depaseste perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu Republica Moldova. In aceasta situatie, angajatorul din Romania care efectueaza plata veniturilor din salarii nu are obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe venitul din salarii, intrucat dreptul de impunere revine Republicii Moldova. Prin urmare, atata timp cat sunt depasite cele 183 de zile, nu se impoziteaza veniturile in Romania, iar faptul ca in Republica Moldova veniturile sunt scutite de impozit pe venit, nu are relevanta. Republica Moldova are un drept de impunere si este deci problema acestui stat dar, in Romania veniturile nu se impun pentru faptul ca sunt scutite de impozit in Republica Moldova cata vreme sunt depesite cele 183 de zile.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu