luni, 24 iunie 2013

Regulament de organizare si functionare a Comitetului de SSM

Regulament de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca Art. 4 Angajatorul are obligatia sa asigure intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in munca cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar. Art. 5 Ordinea de zi a fiecarei intruniri este stabilita de catre Presedinte si secretar, cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, si este transmisa membrilor Comitetului de securitate si sanatate in munca, Inspectoratului Teritorial de Munca si, daca este cazul, serviciului extern de protectie si prevenire, cu cel putin 5 zile inaintea datei stabilite pentru intrunirea comitetului. Art. 6 Secretarul Comitetului de securitate si sanatate in munca convoaca in scris membrii comitetului cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii, indicand locul, data si ora stabilite. Art. 7 La fiecare intrunire secretarul Comitetului de securitate si sanatate in munca incheie un proces-verbal care va fi semnat de catre toti membrii comitetului. Art. 8 Comitetul de securitate si sanatate in munca este legal intrunit daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu dintre numarul membrilor sai. Art. 9 Comitetul de securitate si sanatate in munca convine cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti. Art. 10 Secretarul Comitetului de securitate si sanatate in munca va afisa la loc vizibil copii ale procesului-verbal incheiat. Art. 11 Secretarul Comitetului de securitate si sanatate in munca transmite Inspectoratului Teritorial de Munca, in termen de 10 zile de la data intrunirii, o copie a procesului-verbal incheiat. Art. 12 Atributiile comitetul de securitate si sanatate in munca: Comitetul de securitate si sanatate in munca va avea urmatoarele atributii: a) analizeaza si face propuneri privind politica de SSM si planul de prevenire si protectie; b) urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca; c) analizeaza introducerea de noi tehnologii si alegerea echipamentelor, luand in considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si face propuneri in situatia constatarii anumitor deficiente; d) analizeaza alegerea, cumpararea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protectie colectiva si individuala; e) analizeaza modul de indeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protectie, precum si mentinerea sau, daca este cazul, inlocuirea acestuia; f) propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice; g) analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul in care isi indeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern; h) urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind SSM, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari; i) analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si imbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora in planul de prevenire si protectie; j) analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse in urma cercetarii; k) efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatarile facute; l) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate si sanatate in munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, la actiunile care au fost intreprinse si la eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se va realiza in anul urmator.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu